th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประจำปี (หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และที่ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา) ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ ตุลคม ๒๕๖๓)
(19-10-2563)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายการประกอบแบบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top