th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07-10-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศประกวดราคา.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf


back to top