th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(02-10-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายการประกอบแบบ
ราคากลาง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top