th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับโครงการซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ
(02-10-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศฯ แผนซ่อมทำประจำปี เรือฝึก เรือสาครวิสัย ประจำปีงบฯ64.pdf


back to top