th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร สำหรับรถขุด ชม.7 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำเชียงไกร ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(24-09-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


back to top