th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในความรับผิดชอบของสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
(14-09-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top