th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงเครื่องหมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
(14-09-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top