th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับค่าศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน กรุงเทพมหานคร
(28-08-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top