th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(13-07-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศประกวดราคา


back to top