th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชอ 2416 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(29-06-2563)เอกสารแนบ:


จ้างเหมาซ่อมทำรถยนต์ ชอ 2416 กทม. หน่วยฯคลองสน.pdf


back to top