th en

Menu
 
 
A+ A A-
ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๑ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(19-06-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top