th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตทุ่นรองรับท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว จำนวน 14 ทุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(19-06-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตทุ่น 14 นิ้ว จำนวน 14 ทุ่น ด้วยวิธี e-bidding.pdf


back to top