th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม. ๒๒๕+๐๐๐ ถึง กม. ๒๓๐+๐๐๐ อำเภออาจสามารถ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18-06-2563)
เอกสารแนบ:


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


back to top