th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 28,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.8 ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่
(18-06-2563)เอกสารแนบ:


ราคากลาง


back to top