th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการในความรับผิดชอบของสำนักแผนงาน จำนวน 2 โครงการ
(10-06-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


back to top