th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม. 155+000 ถึง กม. 165+000 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2563)
(22-05-2563)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
ข้อกำหนด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top