th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ถึงบ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(21-05-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf


back to top