th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังหน้าวัดจุฬามณี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(22-10-2557)

วันที่ประกาศ : 22/10/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 28/10/2557




เอกสารแนบ:


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง


back to top