th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประการร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำมูล เขตเทศบาลวารินชำราบ และบ้านช่องหม้อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(21-10-2557)

วันที่ประกาศ : 21/10/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 27/10/2557
เอกสารแนบ:


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง


back to top