th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา ๘ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(20-10-2557)

วันที่ประกาศ : 20/10/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 24/10/2557
เอกสารแนบ:


ร่างขอบเขตของงาน TOR
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง


back to top