th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(15-10-2557)
เอกสารแนบ:


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชย์ร่วมกัน เขื่อนฯ แม่น้ำน้อยและคลองบางบาล


back to top