th en

Menu
 
 
A+ A A-
งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(15-10-2557)
เอกสารแนบ:


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชย์ร่วมกัน


back to top