th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกวด และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด) ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)
(14-01-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
รายการประกอบแบบฯ.pdf
ราคากลาง.pdf
รับฟังความคิดเห็น.pdf


back to top