th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวผาแดง และหาดแหลมเทียน หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)
(14-01-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
รายการประกอบแบบ.pdf
ราคากลาง.pdf
รับฟังความคิดเห็น.pdf


back to top