Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัย ๑๖ หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(14-01-2563)
เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า
ราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


back to top