th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.41 และเรือเจ้าท่า 241 จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(14-01-2563)
เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top