th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการพัฒนาระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือสนับสนุนการประมง ทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(14-01-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


back to top