th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับงานเช่ารถโดยสาร12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 6 คัน
(09-12-2562)
เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top