th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(25-08-2557)

วันที่ประกาศ : 25/08/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 28/08/2557
เอกสารแนบ:


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง


back to top