th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(27-09-2562)เอกสารแนบ:


บก.06 รปภ.pdf


back to top