th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารดาวเทียม สำหรับระบบติดตามเรือ ระยะไกล (Long Rang Identification and Tracking of Ships : LRIT) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
(28-08-2562)เอกสารแนบ:


บก 06 ประกาศราคากลาง LRIT.pdf


back to top