th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ AIS สถานีแหลมฉบัง อาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30-09-2562)เอกสารแนบ:


ยกเลิกประกาศ ประวดราคาจ้างปรับปรุง AIS.pdf


back to top