th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารดาวเทียม สำหรับระบบติดตามเรือระยะไกล (Long Range Identification and Tracking of Ships: LRIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18-09-2562)เอกสารแนบ:


Scan ประกาศผู้ชนะ.pdf


back to top