th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประเก็นจาระบี ๑" จำนวน ๒ ม้วน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข. ๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(05-09-2562)

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อประเก็นจาระบี ๑" จำนวน ๒ ม้วน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ประเก็นจาระบี ๑" จำนวน ๒ ม้วน (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗.๒๐๐.๐๐ บาท 


เอกสารแนบ:


ประกาศประเก็น.pdf


back to top