th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(03-09-2562)

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนุพรออยล์ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๖๑๐.๐๐ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมัน.pdf


back to top