th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะ.pdf


back to top