th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กลุ่มเรือตรวจการณ์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ.pdf


back to top