th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๓ ถัง เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20-08-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้ทีโครงการ ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๓ ถัง เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะเจาะจง นั้น
บางจากเอชดีโอ AW68 (1x200L) จำนวน ๓ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ไอ.เจ ออโต้พาร์ท สำนักงานใหญ่ โดนเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมันไฮโดรลิค.pdf


back to top