Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(20-08-2562)

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นั้น

จ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.15 (78.18.01.00)  จำนวน 1 งาน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,512,275.00 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ:


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.15.pdf


back to top