Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(19-08-2562)

ไม่มีผู้ชนะ

เอกสารแนบ:


ไม่มีผู้ชนะ


back to top