th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)
(14-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ ร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน.pdf
เอกสารประกวดฯ ร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน.pdf
ข้อกำหนดฯ ร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน.pdf
แบบ บก. 01 ร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน.pdf
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน.pdf
รับฟังความคิดเห็นฯ.pdf


back to top