th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิค เรือเจ้าท่า ข.๑๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf


back to top