th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(07-08-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐  ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนุพรออยล์ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕๘,๖๔๐.๐๐  บาท 


เอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมัน.pdf


back to top