th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานจัดซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ เพื่อความปลอดภัย ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือให้กับเรือของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(06-08-2562)
เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน


back to top