th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(06-08-2562)

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุ จำนวน ๙ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภักดีโปร  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๙๘.๐๐  บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศวัสดุ 9 รายการ.pdf


back to top