th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(05-08-2562)

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ  ๑๑  รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
วัสดุ  จำนวน  ๑๑  รายการ  (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได่แก่  ร้าน ซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๖.๐๐  บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศวัสดุ ๑๑ รายการ.pdf


back to top