th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องสัมมนาและจอ LCD สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับกิจการพาณิชยนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(01-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ.pdf


back to top