Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับกิจการพาณิชยนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(01-08-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ.pdf


back to top