Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำโขง บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562)
(31-07-2562)

วันที่ประกาศ : 31/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 05/08/2562
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
ข้อกำหนด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top