Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) สำหรับเรือสินค้า จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(31-07-2562)
เอกสารแนบ:


ประกาศประกวดราคา


back to top